Dane stowarzyszenia

www.kgp2017.pl
www.kgp2017.pl

 Stowarzyszenie: „Geodeci Ziemi Piotrkowskiej” Siedziba Stowarzyszenia: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Krakowskie Przedmieście 32 F. NIP: 771-287-65-25 REGON: 101425721 Rachunek Bankowy:Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Odział operacyjny w Piotrkowie Tryb. 37 2030 0045 1110 0000 0260 8060


Zarząd Stowarzyszenia:

 prezes: Krzysztof Szczepanik +48601266569

 wiceprezes: Rafał Szulejko +48792321060

 sekretarz: Paweł Olas

 skarbnik: Sławomir Barasiński +48601293391

 email: zarzadsgzp(małpa)gmail.com


Stowarzyszenie działa na podstawie wpisu do Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych  prowadzonej przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pod pozycją 18 w dniu 27.05.2011.