archiwum aktualności przed 2015

Artykuł w miesięczniku „Geodeta”

– pozytywny komentarz odnośnie naszej działalności.

 

Po paru latach naszej działalności zostaliśmy zauważeni przez prasę geodezyjną. W kwietniowym numerze miesięcznika „Geodeta” ukazał się artykuł opisujący spór stowarzyszenia z piotrkowskim PODGiK.

Stanowisko redaktora oraz eksperta z dziedziny geodezji i kartografii Bogdana Grzechnika jednoznacznie potwierdza słuszność walki stowarzyszenia z nierzetelnie wykonywaną dokumentacją, która jest przyjmowana do państwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Artykuł potwierdza nasze poglądy, potwierdza też niestety że nie tylko u nas uczciwi wykonawcy spotykają się z takim problemem.

Artykuł nie rozwiązuje naszych problemów, jednak może skłoni do refleksji pracowników starostwa i nieuczciwych wykonawców. Miejmy nadzieje, że wnioski zostaną wyciągnięte i następnym razem nasze starostwo zostanie przedstawione jako wzór do naśladowania.

Dzięki uprzejmości redakcji miesięcznika „Geodeta” otrzymaliśmy zgodę na publikację artykułu. Miłej lektury.

pobierz artykuł

227_GEODETA_s33-34.pdf (360.23KB)

 

 

Autor: R. S. 28-04-2014

Spotkanie geodetów z Geodetą Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim.

 

9 kwietnia 2014 w starostwie powiatowym odbyło się spotkanie wykonawców z Geodetą Powiatowym zorganizowane w  związku z uruchomieniem usługi geoportal2 Spotkanie odbyło się  w sali kolumnowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Dąbrowskiego 7.

Podczas  spotkania odbyła się prezentacja usługi geoportal2, która została uruchomiona dla mieszkańców powiatu oraz geodetów.

Każdy mieszkaniec powiatu będzie mógł za pomocą przeglądarki internetowej  uzyskać dostęp do aktualizowanej co najmniej raz dziennie bazy mapy numerycznej i tam obejrzeć niektóre dane swojej nieruchomości. Należy przy tym pamiętać, że większość danych odnośnie granic została umieszczona w tej bazie na podstawie danych z projektu LPIS pozyskanych na potrzeby systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) w ramach projektu PHARE i  opracowanie to nie spełnia standardów geodezyjnych. Każde opracowanie wykonane przez geodetę będzie zasilało ten system.

Geodeci zyskają możliwość zgłaszania prac geodezyjnych online. System ma zapewnić potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w ciągu paru minut. Geodeci za pomocą systemu będą mogli na bieżąco sprawdzać co dzieje się ze złożona do kontroli dokumentacją  co pozwoli zaoszczędzić czas im samym  jak i pracownikom starostwa. System w następnych etapach  informatyzacji ośrodka ma być rozbudowywany o kolejne opcje ułatwiające wymianę danych pomiędzy starostwem a geodetami.

Należy zauważyć że system ten pozwoli poprawić sytuację informatyzacji piotrkowskiego ośrodka, który pod tym względem wyprzedził sąsiednie powiaty (nie licząc MODGiK w Piotrkowie Trybunalskim, w którym już od dawna funkcjonuje podobny system). System powstał dzięki środkom z budżetu powiatu wynegocjowanych na posiedzeniu Zarządu Powiatu przez panią Agatę Wojtanie – etatowego członka Zarządu Powiatu, która bezpośredni nadzoruje wydział geodezji.

Geodeci, którzy chcą korzystać z systemu muszą podpisać odpowiednie umowy. Pani kierownik obiecała na spotkaniu,że w ramach testów do końca maja będzie można anulować bez konsekwencji  błędnie zgłoszone prace.

Po prezentacji można było posłuchać jakie są plany na dalszego rozwoju piotrkowskiego  PODGIK. Dowiedzieliśmy się o postępach skanowania zasobu, o które prosiliśmy min. w piśmie z 6.03.2013 (pkt. 10 omówiony na zeszłorocznym spotkaniu). Powiedziano nam, że starostwo skanuje zasób swoimi siłami, ponieważ  brak jest środków na ogłoszenie przetargu. Miejmy nadzieję, że chociaż ciągle niszczejące operaty podstawowe  zostaną zabezpieczone. Na serwerze starostwa dostępne są pierwsze skany, Adam Spas prosił  geodetów o weryfikacje jakości skanowania i ewentualne zgłaszanie uwag co do ich jakości.

Na koniec spotkania wywiązała się ciekawa dyskusja na temat odpowiedzialności geodety za wykonywane prace. Na spotkaniu kierownictwo PODGiK   przyznało nam rację co do konieczności ustalania granic przy  mapach do celów projektowych,  ale mimo to nadal podtrzymało swoje stanowisko, co do sprawdzania map pod tym względem.

Spotkanie oceniam pozytywnie, niemniej jednak uwagi  ze strony prowadzących pod kątem naszego stowarzyszenia były nie na miejscu.

autor: R.S. 16-04-2014

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim wprowadzają mieszkańców powiatu w błąd.

Dawno, dawno temu w pewnym mieście o nazwie Piotrków Trybunalski istniał Powiatowy Zakład Geodezji i Kartografii. Zakład świadczył usługi geodezyjne na rzecz mieszkańców powiatu, oraz na potrzeby Powiatu Piotrkowskiego. Powstała wtedy pewnego rodzaju patologia polegająca na tym, że pracownik Starostwa Powiatowego kontrolował prace wykonywane przez innego pracownika co skutkowało brakiem nadzoru nad wykonywanymi pracami. Powiatowy Zakład Geodezji wykonywał tak zwane wyrysy z mapy ewidencyjnej z uwagą wyjaśniającą błędy w ewidencji gruntów. Takie dokumenty stanowiły podstawę wpisów w  księgach wieczystych. Prostowane w ten sposób błędy nie miały swojej historii w zasobie geodezyjnym. Było to zjawisko lokalne, które powstało w skutek działania Powiatowego Zakładu Geodezji. W ten sposób po likwidacji Powiatowego Zakładu powstała nowa usługa na lokalnym rynku geodezji tzw. opinia do wyrysu. Niektórzy geodeci nie wiedzieli nawet co to jest ta tzw. „opinia do wyrysu”, do czasu złożenia pisma  w dniu 6.03.2013 kierowanego do Geodety Powiatowego, gdzie wyżej opisany problem przedstawiał punkt 5 o treści „Omówienie zasad wykonywania map do celów prawnych w kontekście wydawania przez Starostwo wypisów i wyrysów z wyjaśnieniami. Podczas spotkania Geodety Powiatowego z wykonawcami dowiedzieliśmy się, że Starostwo wydaje takie wyrysy ponieważ Sąd je przyjmuje. Geodeta Powiatowy twierdził, też że nic nie wie o tzw. „opiniach do wyrysów” – piszą je geodeci, nie będący pracownikami Starostwa.

Dlaczego w takim razie o usłudze pod nazwą „opinia” dowiadujemy się od pracownika Starostwa? Pomimo naszej interwencji nadal wydawane są błędne wyrysy z informacją ,że niezbędna jest opinia geodety. Dlaczego nikomu z pracowników Starostwa nie zależy na wykonywaniu rzetelnych opracowań? Takie zachowanie podważa wiarygodność Geodetów, którzy chcą wykonywać swój zawód zgodnie z przepisami prawa dając gwarancje prawidłowo  wykonanej dokumentacji. Na spotkaniu w dniu 15.05.2013 zapewniono nas, że Starostwo nie udziela mieszkańcom Powiatu nierzetelnych informacji. Fakt ten został przecież  przedstawiony w piśmie do Geodety Powiatowego z 6.03.2013 w punkcie 12 „Problem uzyskiwania przez petentów nie do końca precyzyjnych lub nie pełnych  informacji, które bywa iż są sprzeczne z informacjami uzyskiwanymi przez te same osoby od Wykonawców, a co może podważać wiarogodność Wykonawcy.”

W między czasie Stowarzyszenie wystąpiło do Prezesa Sądu Rejonowego  o wyjaśnienia w tej sprawie. Prezes Sądu przyjął do stosowania nasze uwagi. Po otrzymaniu wyjaśnień złożyliśmy pismo do Geodety Powiatowego z prośbą o interwencje.  Chciał bym móc  napisać:  od tej pory geodeci i mieszkańcy powiatu żyli długo i szczęśliwie, ale cała sprawa jest teraz w rękach Geodety Powiatowego – pani Haliny Caban.

 

Pismo złożone do Prezesa Sądu Rejonowego

2013-10-14 opinie do wyrysów – pismo do prezesa sadu.pdf (664.16KB)

Pismo złożone do Geodety Powiatowego 3-02-2014

2014-02-3 pismo do Geodety Powiatowego w sprawie wyrysów.pdf (266.44KB)

autor: R.S. 5-02-2014

Dlaczego Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim pozwala łamać prawo? Granice na mapach do celów projektowych  – konsultacja u Głównego Geodety Kraju

Ciąg dalszy sprawy opisanej w artykule :”Granice na mapach do celów projektowych  – punkt 4 pisma z 6.03.2013 kierowanego do Geodety Powiatowego” z 2013-10-25

Należy zauważyć, że z otrzymanego od Geodety Powiatowego  pani Haliny Caban pisma wynika,że wg autora tego pisma ośrodek nie powinien sprawdzać rzetelności granic na mapach do celów projektowych. Jednak parę zdań niżej jest napisane,że PODGiK sprawdza dokumentację pod kątem osiągniętych dokładności. Czy na pewno? Nic z tego nie rozumiem. Stowarzyszenie w piśmie z dnia 12.09.2013 prosiło o nie przyjmowanie do zasobu map wykonanych niezgodnie z przepisami. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo, które samo sobie zaprzecza. Jedno jest pewne, na rynek dalej trafiają mapy wykonane nie zgodnie z prawem. Takie rzeczy mogą dziać się tylko w Polsce. Dlaczego Starostwo Powiatowe w Piotrowie Trybunalskim pozwala łamać prawo?

W związku z otrzymaniem na piśmie od Geodety Powiatowego odpowiedzi ,która praktycznie nic nie wnosi do sprawy, stowarzyszenie zadało kilka pytań Głównemu Geodecie Kraju.

pytania do GGK w sprawie granic na mapach projektowych

2013-11-20 pismo do GGK w sprawie granic na mapach.pdf (86.63KB)

Główny Geodeta Kraju udzielił krótkiej  i wyczerpującej odpowiedzi na zadane  pytania, z której wynika jednoznacznie: PODGiK w Piotrkowie Trybunalskim przyjmując do zasobu nierzetelnie wykonane mapy działa niezgodnie z prawem .

Każdy urzędnik – pracownik starostwa przy wykonywaniu powierzonych mu zadań powinien w swoich działaniach przestrzegać przepisów obowiązującego prawa. Podczas przyjmowania dokumentacji źle wykonanej inspektor sprzyja nieuczciwej konkurencji na rynku geodezyjnym jednocześnie narażając mieszkańców powiatu na naruszenie prawa ich własności. Na źle wykonanych mapach sporządzane są projekty, na podstawie których wydawane są pozwolenia na budowę oraz uzgadniane sieci uzbrojenia terenu. Źle określone granice działek powodują błędne określanie lokalizacji inwestycji.

Trwają rozmowy ze starostwem na temat realizacji założeń punktu 4 pisma z 6.03.2013 do Haliny Caban – Geodety Powiatowego, w którym to poruszyliśmy temat nierzetelnie wykonywanych map.

autor: R.S. 2014-02-01

 

Granice na mapach do celów projektowych

 – punkt 4 pisma z 6.03.2013 kierowanego do Geodety Powiatowego

Biorąc pod uwagę jakość materiałów służących do umieszczania granic na mapach do celów projektowych, znajdujących się  w  piotrkowskim powiatowym zasobie, stowarzyszenie zareagowało na błędnie wykonywane mapy do celów projektowych. ponad 90% materiałów nie spełnia standardów określonych przez rozporządzenie MSWiA z dnia 9.11.2011.

W związku z nowymi standardami w większości przypadków przed wykonaniem mapy należy wykonać pomiar ustalonych w obecności stron granic, co wiąże się z zawiadomieniem sąsiadów , sporządzeniem protokołu granicznego w terenie przez geodetę uprawnionego z zakresem 2 i złożeniem odpowiedniej dokumentacji do starostwa powiatowego.

Na rynek geodezyjny ciągle trafiają mapy, które nie spełniają tych standardów. Niczego nie świadomi inwestorzy posługują się tymi mapami nie zdając sobie sprawy z tego, że kupując taką mapę zostali oszukani przez nierzetelnego geodetę. Nie zdają sobie też sprawy z tego, że zlokalizowana nieprawidłowo  na takiej mapie inwestycja, może im kiedyś przysporzyć wiele  problemów.

Prostymi słowami opisał bym to tak: jeżeli ktoś chce coś wybudować musi najpierw wiedzieć gdzie to ma wybudować.

W internecie roi się od wpisów na stronach o nierzetelnych geodetach:

link do forum muratora, zła mapa do celów projektowych

link do forum muratora , źle wytyczony budynek

Oczywiście porady na tych forach nie są rzetelne, zamieszczam to w celu pokazania problemu.

Jeżeli chce się uniknąć takiego problemu to musi posiadać dobrze zrobiona mapę do celów projektowych, na której naniesione  granice posiadają odpowiednie dokładności. Geodeta przy wytyczaniu budynku powinien sprawdzić miary od granic .  Fakt ten powinien być udokumentowany na szkicu tyczenia. W jaki sposób geodeta  ma to zrobić jeżeli te granice nie są ustalone z odpowiednia dokładnością?  W jaki sposób można zrobić w ogóle projekt na takiej mapie? Inwestorzy nie są tego świadomi. Skala tego zjawiska jest ogromna.

 

Problem przedstawiony w  punkcie 4 pisma do Geodety Powiatowego w Powiecie Piotrkowskim  pani Haliny Caban nie został wyjaśniony na spotkaniu geodetów z Geodetą Powiatowym zorganizowanym przez nasze stowarzyszenie, które odbyło się 15.05.2013 w siedzibie piotrkowskiego starostwa. W związku z brakiem zainteresowania problemem  ze strony Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) , stowarzyszenie poprosiło pana Mirosława Szelerskiego Łódzkiego  Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (WINGiK), o wyrażenie opinii, na ten temat.

Otrzymaliśmy od pana Mirosława Szelerskiego wyczerpującą odpowiedź , z której jednoznacznie wynika:

notorycznie mapy do celów projektowych wykonywane  w powiecie piotrkowskim są nieprawidłowo wykonywane:

W związku otrzymaniem pisma kolejnym krokiem stowarzyszenia było wezwanie Geodety Powiatowego do zatrzymania tego procederu poprzez złożenie poniższego pisma:

  Stowarzyszenie otrzymało odpowiedź z której wynika , ze Starostwo Powiatowe w pełni stosuje się do pisma napisanego przez pana Mirosława Szelkerskiego  – łódzkiego WINGiK, a problem nie istnieje:

   Kolejnym krokiem stowarzyszenia będzie zadbanie oto, aby praktyka okazała się zgodna z tym co jest zawarte w korespondencji. Prosimy geodetów i inwestorów, aby zgłaszać nam przypadki  nierzetelnie wykonanych prac ponieważ jednym z celów stowarzyszenia jest kształtowanie zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. Trzeba też zadbać o to , aby chronić niczego nie świadomych inwestorów.

autor: R. S.  2013-10-25

Wcięcia kątowo-liniowe z wyrównaniem przywrócone do stosowania w Piotrkowie Trybunalskim.

Od chwili powrotu kontrolujących ze szkolenia na temat standardów technicznych …  wprowadzonych rozporządzeniem z 9 listopada 2011 roku w mieście Piotrkowie Trybunalskim nie można było  wykonać wcięcia na dwa punkty. Każdy z nas wie jaka  to ryzykowna  konstrukcja , ale stosowana rozważnie była najczęściej stosowana konstrukcją pomiarowa od chwili wprowadzenia tachimetrów total station do powszechnego użytku. Nie wyobrażam sobie pomiarów w ścisłej zabudowie bez wykonywania wcięć.

Nasze stowarzyszenie postanowiło zakończyć kłótnie na ten temat i zapytać o to Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego w Łodzi. Sprawa nie była prosta i skończyła się u Głównego Geodety Kraju. Poniżej odpowiedź od GGK.

Myślę że każdy wyciągnie wnioski i cała sprawa przywróci ład w bardzo kontrowersyjnej dla nas sprawie. Drodzy koledzy stosujcie wcięcia , ale z rozwagą.

Trzeba pogratulować nowemu prezesowi Krzysztofowi Szczepanikowi  i naszemu skarbnikowi Sławkowi Barasińskiemu za zaangażowanie z jakim załatwili sprawę.

Dziękujemy Panu Kazimierzowi Bujakowskiemu za szybką odpowiedź.

 

stanowisko GGK w sprawie wcięć

Pismo Głównego Geodety Kraju w sprawie wcięć.pdf (1.06MB)

Pismo do WING skan
Skan podpisanego przez prezesa pisma wysłanego Pocztą
pismo do wing 15042013 skan.pdf (879.65KB)

Pismo do WING 15042013
eksport do pdf
pismo do wing 15042013.pdf (70.08KB)

autor: R.S.

Wniosek o spotkanie z Geodetą Miejskim

z uwagi na zauważone  nieprawidłowości przy wykonywaniu prac geodezyjnych wnioskujemy o spotkanie wykonawców prac geodezyjnych z przedstawicielami MODGiK

Wniosek o spotkanie z Geodetą Miejskim
skan pisma
wniosek o spotkanie 19042013 scan_1.pdf (411.31KB)

Wniosek o spotkanie z Geodetą Miejskim
eksport pisma do pdf
wniosek o spotkanie 19042013 wydruk.pdf (119.24KB)

 

 

Porozumienie z Geodezyjną Izbą Gospodarczą 18-04-2013

Nasze stowarzyszenie w celu realizowania wspólnych celów zawarło porozumienie z Geodezyjną Izbą Gospodarczą

Poprozumienie z Geodezyjną Izba Gospodarczą

Porozumienie z GIG.pdf (629.07KB)

 

Pismo do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego w Łodzi. 15-04-2013

Zarząd stowarzyszenia zwrócił się z zapytaniem oraz wyjaśnieniem czy w obecnie obowiązujących przepisach można stosować metodę wcięć kątowo-liniowych (kombinowana)

Wybory zarządu 26-03-2013

We wtorek odbyły się wybory nowego zarządu, a o to wyniki:

prezes zarządu: Krzysztof Szczepanik

wiceprezes zarządu : Rafał Szulejko

sekretarz : Damian Pabich

skarbnik: Sławomir Barasiński

w imieniu zarządu: dziękujemy za poparcie

(Autor  R.S)

 Pismo do geodety powiatowego 6-03-2013

Stowarzyszenie składa wniosek o spotkanie z geodeta powiatowym.

Czekamy na propozycje co do  przebiegu spotkania od wszystkich geodetów działających na terenie naszego powiatu.

Ogłoszenie o spotkaniu
Ogłoszenie o spotkaniu
OGŁOSZENIE o zebraniu z Geodetą Powiatowym Haliną Caban.pdf (62.35KB)

wniosek o spotkanie z geodetą powiatowym
wniosek o spotkanie z geodetą powiatowym
WNIOSEK 1.pdf (1.25MB)

WYBORY ZARZĄDU 18-04-2012

W dniu 18-04-2012 odbyły się wybory nowego zarządu Stowarzyszenia „Geodeci Ziemi Piotrkowskiej”

Wyniki wyborów:

Prezes: Grzegorz Kwapisz

Wiceprezes: Rafał Szulejko

Sekretarz: Jarosław Mydło

Skarbnik: Mariusz Jaski

Od poniedziałku zarząd zaczyna pracę nad nowymi projektami stowarzyszenia oraz kontynuacją zaczętych projektów.

(Autor: R.S)

ROL-SZANSA 2011

W dniach 27-28 sierpnia 2011 na zamku w Bykach w Piotrkowie Trybunalskim stowarzyszenie nasze brało udział w XX Jubileuszowej wystawie rolniczej ROL-SZANSA 2011 .Pogoda oraz mieszkańcy miasta i powiatu dopisali według szacunków Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego było ok. 30 000 tys. osób.

Podsumowując udział naszego stowarzyszenia należy stwierdzić , iż było duże zainteresowanie naszym stanowiskiem. Koledzy nasi udzielali wielu odpowiedzi na zadane pytania przez zwiedzających a aktywny udział w wystawie zwiększył również portfel zamówień na usługi geodezyjne firm biorących udział w ROL-SZANSIE. Myślę, że do kalendarza obowiązkowych imprez Naszego Stowarzyszenia trzeba będzie dopisać udział w następnej wystawie.

(autor S.B )

4.08.2011 Stowarzyszenie składa pisma do Starosty i Prezydenta.

W dniu 4.08.2011 nasze stowarzyszenie skierowało dwa pisma do Starosty Piotrkowskiego Stanisława Cubały oraz dwa pisma Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w których domagamy się:

  • zaprzestania pobierania przez ośrodki opłat za ksero,
  • stworzenia stanowisk dla geodetów do pobierania danych w celu opisania zgłoszenia roboty geodezyjnej lub pobrania niezbędnych danych dotyczących wykonywanej roboty,
  • ochrony osnowy geodezyjnej przy inwestycjach liniowych,
  • terminowego opisywania zgłoszeń i ewidencji  robót.