Wszystkie wpisy, których autorem jest mistrzkarate

2016-10-28 Spotkanie Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych (LSG) z Aleksandrą Jabłonowską p.o. Głównego Geodety Kraju (GGK)

Dnia 2016-10-28 odbyło się spotkanie lokalnych stowarzyszeń geodezyjnych (LSG) z przedstawicielami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, które było koordynowane przez Krzysztofa Szczepanika – prezesa naszego stowarzyszenia. W spotkaniu wzięli udział członkowie większości zarządów dziewiętnastu lokalnych stowarzyszeń, a GUGIK reprezentowany był min przez Aleksandrę Jabłonowską – p.o. Głównego Geodety Kraju (GGK), Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego (PL), Grażynę Kierznowską – p.o. Zastępcy Głównego Geodety Kraju (ZGGK), Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (NG) oraz Jakuba Gize – zespół prasowy oraz naczelnicy wydziałów GUGIK.

Przed spotkaniem zostało podpisane UZUPEŁNIENIE DO POROZUMIENIA Z DNIA 15-01-2016. Do porozumienia, które w Napoleonowie podpisało dwanaście lokalnych stowarzyszeń dołączyli:

– Stowarzyszenie Geodetów Powiatu Wołomińskiego reprezentowane przez: przewodniczącego Marka Krajewskiego

– Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne reprezentowane przez: przedstawiciela Michała Pellowskiego

– Stowarzyszenie Biegłych Sądowych w Zakresie Geodezji reprezentowane przez: wiceprezesa Krzysztofa Maresch

– Zamojskie Stowarzyszenie Geodetów reprezentowane przez: prezesa Karola Juścińskiego

– Stowarzyszenie Geodeci Ziemi Biłgorajskiej reprezentowane przez przedstawiciela Jarosława Patro

– Tomaszowskie Stowarzyszenie Geodetów reprezentowane przez: prezesa Tomasza Saka

– Staszowskie Stowarzyszenie Geodetów reprezentowane przez: prezesa Macieja Sochackiego i sekretarza Tadeusza Pęskiego

Przedmiotem porozumienia jest współpraca współdziałanie w zakresie:

1.Reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków wobec organów władzy

administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.

2.Zwiększenie reprezentatywności członków zebranych organizacji dla rozwoju branży

geodezyjnej.

3.Wspólne uczestniczenie w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych dotyczących

działalności gospodarczej.

4.Kształtowanie zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencyjności w działalności

gospodarczej oraz podejmowanie starań o podnoszenie na wyższy poziom usług

geodezyjnych.

5.Inne działania, których potrzeba i możliwość wyniknie w toku realizacji porozumienia.

Na spotkaniu zostało poruszonych wiele problemów, które LSG zawarły w 63 pytaniach dostarczonych wcześniej do GGK. Poprosiliśmy o przekazanie pisemnych odpowiedzi, na które chyba jeszcze trochę będziemy musieli poczekać. Dostaliśmy zapewnienie ,że GUGiK od chwili otrzymania pytań (t.j minęły 3 miesiące) ciągle pracuje nad odpowiedziami i większość jest już gotowa. Zrezygnowaliśmy z prezentacji odpowiedzi ze względu na dużą ilość zagadnień jaką zawierały nasze pytania, na rzecz dyskusji na temat zmian, które powinny zostać wprowadzone jak najszybciej.

Zostały wygłoszone trzy referaty, które skupiły się na obecnych problemach w geodezji. Pierwszy referat autorstwa Władysława Baki został Wygłoszony przez Wojciecha Jastrzębskiego (oboje: Stowarzyszenie Firm Geodezyjnych Ziemi Andrychowskiej). Drugi referat został wygłoszony przez Michała Pellowskiego (Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne). Autorem trzeciego była Wioletta Hrynkiewicz-Sudnik (Stowarzyszenie Geodeci Ziemi Chełmińskiej)

Ze strony GUGiK padło zapewnienie, że po nowym roku wszystkie materiały będą udostępniane wykonawcą w postaci elektronicznej, tymczasem są jeszcze miejsca w Polsce gdzie geodeci zmuszani są do kartowania na sekcjach mapy zasadniczej oraz brak jest możliwości zgłoszenia pracy geodezyjnej drogą elektroniczną.

W mojej ocenie bardzo dobrze rozpoczęliśmy współpracę na linii wykonawcy-GUGiK, zostały także omówione potrzeby zmian w prawie geodezyjnym ,a nasze propozycje mogą liczyć na poparcie pani Aleksandry Jabłonowskiej. GGK jako prawnik widzi potrzebę utworzenia samorządu zawodowego oraz wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, a co do likwidacji weryfikacji oraz licencji na prace geodezyjne zgadza się z nami całkowicie. Usłyszeliśmy też klika pomysłów na temat budowania zaufania publicznego do naszego zawodu.
Więcej o spotkaniu dowiecie się z miesięcznika GEODETA oraz na GEOFORUM -w spotkaniu brał udział redaktor Damian Czekaj i jemu pozostawiam obiektywną ocenę spotkania.

Dziękuje wszystkim za udział w spotkaniu -Rafał Szulejko